Langemyhr har en uke på seg til å ordne opp

Oslo Bygningsarbeiderforening har nå gitt Langemyhr god tid til å respondere på lønnskravet fra våre medlemmer. Vi har vist forståelse for at firmaets ledelse har vært satt ut av funksjon grunnet de alvorlige siktelsene som er blitt fremsatt mot dem, og de derav følgende varetektsfengslingene. Nå er imidlertid våre medlemmers tålmodighet i ferd med å renne ut, og vi etterspør derfor snarlig handling.

Følgende brev er derfor i dag blitt oversendt Byggmester Harald Langemyhr AS, med kopi til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Bech og Omsorgsbygg KF:

Ang. lønnskrav overfor Byggmester Harald Langemyhr AS

Den 16. juni i år oversendte Oslo Bygningsarbeiderforening, på vegne av 38 medlemmer, et krav til Byggmester Harald Langemyhr AS på til sammen 2 769 614 kroner. Gjenpart av kravet ble sendt Omsorgsbygg KF.

Langemyhr har tidligere utbetalt 1, 8 millioner kroner i netto lønn til nåværende ansatte. Av dette beløpet gjelder i overkant av 500 000 etterbetaling av lønn til våre medlemmer. Våre medlemmer har med andre ord fortsatt et uoppgjort krav på i underkant av 2 millioner kroner overfor Langemyhr. I tillegg kommer ytterligere 13 krav, som foreningen fortsatt arbeider med.

”Dersom Harald Langemyhr ikke ordner opp nå, betaler vi,” sa administrerende direktør i Omsorgsbygg, Jan-Egil Clausen, til Aftenposten 4. april i år. Det løftet er siden blitt gjentatt i dialog med Oslo Bygningsarbeiderforening.

Vi etterlyser herved en snarlig tilbakemelding fra Byggmester Harald Langemyhr AS og/eller hans advokat med hensyn til vårt lønnskrav. Får vi ikke et svar innen utgangen av uke 31, vil vi utelukkende forholde oss til Omsorgsbygg KF, da disse hittil har kommet med de klareste garantiene for å sikre arbeiderne deres rettmessige lønn.