Konkursrytter tiltalt for utroskap for nærmere en million.

SALGSSJEF: I løpet av ett års tid frem til januar 2005 var han salgssjef i et nå konkursrammet selskap som drev med utleie av arbeidskraft. I denne perioden skal han ha bestilt en rekke varer og tjenester fra leverandører i Bergen og Florø.

Ifølge statsadvokaten var varene og tjenestene til en samlet verdi av 894 300 kroner til eget forbruk.

Han unnlot å opplyse selskapet eller andre ansatte om at båtutstyr, diesel, bygningsmateriell, transporttjenester, hageartikler og flyreiser var til privat bruk for ham selv eller familien. Det er BA / Bergensavisen som skriver dette.

 Bygningsarbeideren ønsker også å knytte noen kommentarer til dette:

Bergensavisen nevner at vedkommende har vært ansatt som salgsjef i et nå konkursrammet selskap som drev med utleie av arbeidskraft. For 2-3 år siden hadde vi hyppig telefonkontakt med denne personen som da opplyste til oss at han hadde vært salgssjef i PedersenGruppen. Men han kunne ikke lenger stå inne for den måten dette firmaet drev forretninger på og han hadde derfor sagt opp denne jobben. Denne oppsigelsen kunne vi forresten få sjå om det var ønskelig. Det var det ikke.

Mannen Bergensavisen omtaler har per dags dato, i følge Brønnøysundregistrene, roller i følgende firma:

  • Fagvikar as (inntil 24.07.08 var navnet Rent Engineering as)
  • Rent Gruppen as
  • Vågen Consult

Så vidt vi har forstått er det viktigste foretaket utleiefirmaet Fagvikar as (eller Rent Eng som det fortsatt heter på hjemmesida. Som igjen skal bety det tidligere Rent Engineering. Forvirrende? ). Firmaet er registrert med 73 ansatte.

Firmaet har i det hele tatt hatt mange navn og flytta rundt omkring i det ganske land. T. B. Maskinutleie ble stiftet i 1995 og skifta seinere navn til T. Brænden Maskinutleie as og holdt til i Anton Walles vei 2 a i Bærum. Hvem som sto bak dette vet vi ikke noe om. Og lite skjedde antakelig av interesse i denne tida før det i mars 2006 skifta navn til Staff Company as med forretningsadresse Pontoppidansgate 9 b i Oslo. Ny styreleder ble nå en viss Rune Unhjem og med Dag Ripnes som varamedlem. 16. november 2006 var det klart for nytt navneskifte og det ble til Rent Engineering as. Forretningsadressen ble etter hvert c/o kontorsjef Ansnes, 6645 Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. 3. juli 2007 fant nok ledelsen ut at det ble kjedelig i Surnadal og tok med seg flyttelasset til Lomveien 22 i Hadsel kommune i Stokmarknes. Deretter til Markedsgata 19 i samme kommune. Og nå er det en herre med navnet Vidar Vågen (Arnt Vidar Vågen) som har tiltrådt som styrets leder. Endelig tilbake i det offentlige rom med formelle posisjoner fra og med den 25.02.2008. Men det ble visst ensomt der oppe i Stokmarknes også og igjen ble det pakking og flyttelass. Denne gang tok Vågen veien sørover og han har nå slått seg ned med ny forretningsadresse i Brynsveien 96 ute på Kolsås i Bærum kommune. Sjøl har styreleder adresse i Nedre Slottsgate 25, midt i Oslo Sentrum. Og det er kanskje herfra butikken egentlig har blitt styrt de siste åra? FAGVIKAR as er imidlertid navnet vi skal forholde oss til fra nå av.

Litt historie kan være på sin plass. Du finner litt her og her og her og her og i Bygningsarbeideren nr 1-2007