Konkurser i uke 9/2020

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 24 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Erdahl Maling og Vedlikehold - org.nr 915 370 284
 • K.M.L Bygg as - org.nr 819 656 142
 • SJJ Bygg og Anlegg as - org.nr 918 781 307
 • Stica as - org.nr 915 732 461
 • Xpert Bygg as - org.nr 916 043 961
 • Ed`s Bygg as - org.nr 916 085 184
 • BJ Bygg as (tidl. JMB Entreprenør as) - org.nr 921 342 985
 • RK Bygg Kamisinski - org.nr 916 939 744
 • Arne Ragnar Silkoset - org.nr 970 246 924
 • Tritone Byggservice as - org.nr 921 045 204
 • Inomus (UAB Inomus)/Nuf - org.nr 921 094 078
 • W-Project as - org.nr 920 022 863
 • AG Bygg & Malertjenester Avdyl Bekteshi - org.nr 922 830 029
 • Håkerud Solavskjerming as - org.nr 913 479 831
 • Bakkeveien 10 as - org.nr 916 677 030
 • City Bygg Montering as - org.nr 921 583 737
 • Entreprenør`n as - org.nr 918 864 946
 • Fabura as - org.nr 921 194 587
 • M og S Bygg as - org.nr 915 831 087
 • NSBN Bygg as - org.nr 913 828 445
 • Prestige Service as - org.nr 995 351 900
 • Blom-Bygg Entreprenør as - org.nr 911 827 298
 • Kjellstrøm & Gulliksen as - org.nr 989 986 546
 • Nordåker as - org.nr 917 569 134

Leie/formidlingsfirma:

 • Helse og Assistanse as - org.nr 914 390 737

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her