Konkurser i uke 9

I uke 9 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 22 firmaer i byggebransjen. Dette er 3 flere enn i forrige uke.Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak

 • Tømrerfirma Harald Bjørkenes - org.nr 986 972 196
 • Økern Maler og Vedlikehold Hofstad - org.nr 956 786 193
 • Freddy Knutsen - org.nr 983 397 387
 • Malerfirma Trond Berthelsen - org.nr 990 417 660
 • RH Bygg Roar Hågensen - org.nr 983 681 182
 • Kalinowski Byggeservice - org.nr 988 312 426
 • Pro Partner Vedlikehold as - org.nr 991 052 682
 • Wangs Maler og Dekorservice as - org.nr 990 858 276
 • TE Bygg og eiendom Trond Ekeli - org.nr 986 988 327
 • Oblys Bygg as - org.nr 884 128 382
 • Bygg & Industripoolen (nuf) - org.nr 990 443 718
 • Bygg Entreprenøren as - org.nr 986 616 950
 • Nâslunds Malerservice (nuf) - org.nr 991 430 636
 • Seljesæther Bygg & Anlegg - org.nr 990 645 841
 • LLegna Form as - org.nr 983 441 750
 • Land Entreprenør as - org.nr 886 733 852
 • Arne Galleberg - org.nr 986 116 265
 • Byggmester Arne Røsstad as - org.nr 981 358 244
 • Blokhus Montasje - org.nr 977 041 694
 • Flis og Naturstein Lars Gustavsson - org.nr 973 053 507
 • Anders Oddlien Malerservice - org.nr 983 646 344
 • Roger Lysgård Norsk Fasadeservice - org.nr 988 168 130


Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

 Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.