Konkurser i uke 7

I uke 7 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 17 firmaer i byggebransjen, samt i to utleiefirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

 • Rafal Kaczmarczyk (org,nr 984 198 337)
 • RTBMultiservice Rafal T Bogdahl (org.nr 991 844 465)
 • Ingeniør og Byggevirksomhet as (org.nr 991 415 483)
 • Runar Johansen (org.nr 987 777 265)
 • Forskalingsteknikk Kim Roger Wang (org.nr 990 536 198)
 • PAB Vedlikehold (org.nr 890 973 012) Norskregistrert utenlandsk foretak
 • MRM Vedlikehold Mads Remi Mathisen (org.nr 983 671 322)
 • Skorge Tak & Vedlikehold (org.nr 990 935 750)
 • Vestfold Blikk & Ventilasjon as (org.nr 885 573 932)
 • THT Bygg & Anlegg as (org.nr 989 813 439)
 • K.G.K. Bygg as (org.nr 984 916 566)
 • Foma Energy Save as (org.nr 990 474 958)
 • Østlandske Betongsaging as (org.nr 987 005 211)
 • Østsiden Byggmesterservice as (org.nr 990 736 219)
 • Linds Bygg Kjell Christer Lind (org.nr 887 923 582)
 • Jørgen Angre (org.nr 982 169 828)
 • Pedros Tjenester Alf G Underhaug (org.nr 891 075 812)

 

Leiefirma:

 • Globel as (org.nr 991 052 801)
 • A-Personell as (org.nr 992 426 330)

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.