Konkurser i uke 6/2020

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Vikk Bygg as - org.nr 922 139 709
 • Boligbygger as - org.nr 920 565 778
 • Stylish as - org.nr 917 292 744
 • Bygg Lin as - org.nr 918 309 632
 • Kopko as - org.nr 821 425 662
 • Nor-Andrew as - org.nr 914 883 458
 • Bygg Tech Juozas Vaznevicius - org.nr 919 094 427
 • Vitalijus Jankus - org.nr 916 984 057.nr
 • Vestfold Bygg Diana Macevice - org.nr 920 905 250
 • GBS Solutions as - org.nr 921 332 483
 • MK1 Bygg as - org.nr 916 814 917
 • KA Maskin as - org.nr 913 402 596
 • Bygglux Norge as - org.nr 920 859 216
 • Arch Bygg as - org.nr 999 246 508

Leie/formidlingsfirma:

 • Teknikk Solution as - org.nr 915 620 876

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her