Konkurser i uke 6/2017

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Kristensen Entreprenørfirma - org.nr 878 623 932
 • Erik Kristensen Bygg og Importfirma - org.nr 985 477 175
 • Montbygg Service as - org.nr 913 178 319
 • Horajski Bygg - org.nr 912 890 740
 • H.E.H Bygg og Eiendom as - org.nr 985 830 088
 • Daggry - Bygg og Anlegg as - org.nr 914 206 065
 • Betong Bygg og Montasjeteknikk as - org.nr 893 636 382
 • Amas Tak og Blikk - Arvid Magnussen - org.nr 811 835 072
 • AMS Construction as - org.nr 915 827 438
 • Estcon as - org.nr 916 982 801
 • Jan Egil Haaland - org.nr 990 359 962
 • Vei Pro as - org.nr 915 056 970
 • RK Varmepumper as - org.nr 999 165 230
 • Overlys as - org.nr 990 197 555
 • Polsk Snekker Service KIJ - org.nr 815 892 992

Leie/formidlingsfirma:

 • Stig Henning Grindborg - org.nr 986 129 154

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her