Konkurser i uke 52/2019

Ikke uventa var det stille på konkursfronten i julehelga. Men noen konkursåpninger var det. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 3 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Nord Tom Bygg as - org.nr 913 804 600
  • Skifer - og Steinspesialisten as - org.nr 913 027 485
  • Brande Invest as - org.nr 979 344 406

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her