Konkurser i uke 5/2017


Det var en økning i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Byggnor Norge as - org.nr 912 461 335
 • Celco Mur og Flis as - org.nr 911 948 575
 • Malerfirma Olav L. Nilsen as - org.nr 998 449 588
 • Vikenbygg as - org.nr 913 896 122
 • Design Bygg as - org.nr 914 275 423
 • UAB Constro Nordic (nuf) - org.nr 990 205 566
 • Hylander Vedlikehold & Service Moutaouakkel - org.nr 990 205 566
 • Pilegrim as - org.nr 995 452 332
 • Vaidas Abromavicius - org.nr 996 081 982
 • Kevin Evenrud - org.nr 914 159 024
 • Stein Prof as - org.nr 915 118 739
 • JF Bygg (nuf) - org.nr 915 443 508
 • Marko Bygg as - org.nr 913 261 127
 • Hesstvedt as - org.nr 987 234 032
 • Gustavsson Montasje as - org.nr 993 124 397
 • HG Himling as - org.nr 911 943 115
 • Ek Bygg og Vedlikehold as - org.nr 813 060 612

Leie/formidlingsfirma:

 • Remosta UAB (nuf) - org.nr 998 837 628

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her