Konkurser i uke 51/2019

Det var mange konkursåpninger også denne uka, tross en betydelig nedgang fra forrige uke.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i to leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Aksa Maler as - org.nr 921 045 670
 • Pomerania Invest Michal Wojcik - org.nr 919 346 450
 • Spartanii Bygg as - org.nr 917 605 025
 • Buskerud Bygg Tjenester as - org.nr 918 416 412
 • Samuelsen Tak og Vedlikehold - org.nr 980 801 144
 • Kløver3 Entreprenør Rune Andre Günther - org.nr 917 680 043
 • NHF 190920 as (tidl. Maskinanlegg as) - org.nr 814 201 392
 • Alexflis as - org.nr 913 387 708
 • Riktig Løsning Bygg Service as - org.nr 916 971 95859 822
 • RTB Bygg as - org.nr 998 258 375
 • Toni Malerservice as - org.nr 917 965 927
 • Agroma Handel og Service as - org.nr 818 864 612
 • Nordisk Vedlikehold as - org.nr 819 855 412
 • Vskade as - org.nr 916 659 822
 • Buskerud Bygg as - org.nr 913 190 831

Leie/formidlingsfirma:

 • Valeo Ressurs as - org.nr 998 705 789
 • Fagarbeideren as - org.nr 921 681 674

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her