Konkurser i uke 42/2017

Denne uka var det relativt få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Inemar Bygg as - org.nr 914 523 095
 • Karlsen Fasade og Byggtjeneste - org.nr 915 797 709
 • Deivis Vedlikeholds Service Liaudanskas - org.nr 998 241 502
 • Insta Bygg as - org.nr 918 136 436
 • KZK Bygg Kazakevicius - org.nr 999 649 238
 • Kupcinkas Egidijus - org.nr 914 254 558
 • Scanbygg as - org.nr 998 247 985
 • Semax as - org.nr 914 278 627
 • Lekbud - Bygg Krystian Lenk - org.nr 995 975 858
 • Brasta Bygg as - org.nr 917 613 095
 • Begna Maskin og Montasje as - org.nr 911 739 852
 • Bygg Glob as - org.nr 998 937 957

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her