Konkurser i uke 4/2017

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Kristoffer og Markus Byggservice as - org.nr 916 120 133
 • Telemark Mur & Snekkerservice as - org.nr 912 447 111
 • Skedsmo Renhold og Byggservice as - org.nr 983 945 708
 • Sosno Stanislaw - org.nr 987 019 093
 • DSrør as - org.nr 912 191 168
 • Oslbygg as - org.nr 913 370 228
 • Oslo Bygg as - org.nr 995 433 346
 • Kr-Byggservice as - org.nr 813 185 202
 • Kvikk Bygg og Betong Herbrand Gilen - org.nr 915 884 121
 • Rør & Bad. Hura - org.nr 999 147 062
 • Karlsson Rør as - org.nr 914 158 257
 • Paulius Abakanauskas Bygg - org.nr 913 648 684
 • Morten Christensen Snekkerservice - org.nr  994 640 321
 • Entreprenør Knut Ragnhildsløkken as - org.nr 915 884 075

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her