Konkurser i uke 35/2018

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Akershus Bygg og Betong as - org.nr 917 374 872
 • Renova Norge as - org.nr 997 299 507
 • BSE Entreprenør as - org.nr 918 529 411
 • Vestre Bygg og Anlegg as - org.nr 914 481 430
 • Tritone as - org.nr 917 788 480
 • 2BB - Bashkim Brahimi - org.nr 997 999 398
 • NC Entreprenør as - org.nr 918 925 996
 • Byggtekk as - org.nr 915 333 934
 • Osvese as - org.nr 918 843 531
 • Hurdal VVS as - org.nr 917 747 598
 • Monica´s Maskin Monica Thorvaldsen - org.nr 917 551 820
 • Akershus Graveservice as - org.nr 817 284 752
 • K.A.P Anlegg as - org.nr 913 802 268
 • Mitt Nye Hus as - org.nr 914 308 712
 • Tikk Takk Stillas as - org.nr 915 605 621
 • Elite Kulde-Klima-Byggservice as - org.nr 911 576 031
 • Makservice Maciej Wozniak - org.nr 998 059 070

Leie/formidlingsfirma:

 • Fast Chef as - org.nr 915 952 402

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her