Konkurser i uke 34/2017

Antall konkursåpninger gikk betydelig ned denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
  • FS Montasje as - org.nr 913 292 820
  • T. Håkensen as - org.nr 913 188 179
  • Vestfold Anleggsservice as - org.nr 913 786 912
  • Rune Liland Malerservice - org.nr 999 053 114
  • Miranda Bygg as - org.nr 997 594 037
  • Mille Bygg as (tidl. Burmeister Bygg as) - org.nr 915 334 911
  • Dagilis Bygg Service - org.nr 911 905 817
  • Ula Gruppen as - org.nr 912 454 207
  • Norlitalda nuf / UAB Norlitalda - org.nr 997 511 573
  • Brevikstrand Snekkerservice Ole Kristensen - org.nr 896 066 722

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her