Konkurser i uke 32/2017

Antall konkursåpninger økte en god del denne uka.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Oppland Taksenter as - org.nr 915 474 586
 • Drømmehus as - org.nr 914 105 676
 • Vasse Bygg as - org.nr 914 085 497
 • Hemnes Maskinstasjon as - org.nr 999 189 547
 • Bygg4U as (tidl. LNDS as) - org.nr 917 156 263
 • D-Entreprenør as - org.nr 912 418 936
 • Maler & Vedlikehold as - org.nr 880 068 342
 • Norlat Bygg as - org.nr 915 674 852
 • Håkan Carlsson Kvist Malingsfirma  - org.nr 986 420 541
 • Texo Mur & Pipe as - org.nr 913 976 043
 • Salen Bygg as - org.nr 915 313 043
 • TGC Håndverk og Transport Tommy G Carlander - org.nr 985 462 631

Leie/formidlingsfirma:

 • Subtech Service as - org.nr 914 449 073

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her