Konkurser i uke 31/2019

Forrige uke var en uke uten konkursåpninger i byggebransjen i Østlandsområdet. Og denne uka var også meget stille med hensyn til konkurser.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 2 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak

  • J & K Multiverk Krystian Karbowniczek - org.nr 914 115 841
  • Pål Joahansen Bygg as - org.nr 999 215 718

Leie/formidlingsfirma:

  • Neat Consulting as - org.nr 917 818 061

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her