Konkurser i uke 31/2018

Kun en liten økning i antall konkursåpninger den første arbeidsuka etter fellesferien.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 6 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Brødrene Suua as - org.nr 997 134 362
  • Graving & Utemiljø as - org.nr 995 824 043
  • Silvert Standart as - org.nr 898 167 682
  • CM Bygg Margo Käiro - org.nr 916 761 538
  • Aurimas Jankus - org.nr 897 296 772
  • Karlsen Tak & Bygg as - org.nr 897 946 882

Leie/formidlingsfirma:

  • Talentjeger as - org.nr 914 749 352

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her