Konkurser i uke 31/2017

Det var ingen vesentlig økning i antall konkursåpninger etter at fellesferien var slutt. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 6 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Schølberg Utvikling as - org.nr 916 377 347
  • Tønsberg Fagbygg as - org.nr 816 560 292
  • Inisto as - org.nr 994 933 027
  • Zelcas Eco Nord - org.nr 897 589 222
  • Total Bygg og Vedlikehold as - org.nr 915 833 187
  • Reno Bygg as (tidl. Solo Bygg as) - org.nr 912 430 421

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her