Konkurser i uke 30/2020

Et par konkursåpninger den siste ferieuka i fellesferien.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 2 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Østmarka Bygg as - org.nr 918 715 215
  • Kongsberg Laft as - org.nr 918 844 155

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her