Konkurser i uke 30/2018

I den siste fellesferieuka ble det endelig en betydelig nedgang i antall konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 3 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Vinger Bygg og Eiendom as - org.nr 996 589 056
  • Adrian Gulv og Maling as - org.nr 918 304 649
  • Christianiabad as - org.nr 913 582 144

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her