Konkurser i uke 30/2017

Det ble åpnet konkurs i noen firma denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • P.W. Bygg og Vedlikehold as - org.nr 915 071 538
  • Bo Bedre Byggservice as - org.nr 915 573 606
  • Hadeland Byggtjenester as - org.nr 998 581 400
  • Kreative J. Kiluk - org.nr 915 862 322
  • Bygg - Kam Kaminski - org.nr 914 511 038

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her