Konkurser i uke 29/2020

Det var en naturlig nedgang i antall konkursåpninger den andre uka i fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Ek Construction as (tidl. Solvas as) - org.nr 921 604 998
  • Bryggespesialisten as - org.nr 915 441 211
  • Rørpersonell as - org.nr 921 250 657
  • Riv og Bygg as (tidl. Rivtec Miljøbygg as) - org.nr 912 111 814
  • Admar as - org.nr 995 255 766

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her