Konkurser i uke 29/2017

I den andre uka i fellesferien var det en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlndsmrådet ble det åpnet konkurs i 4 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Nord-Pol Bygg as - org.nr 812 817 892
  • Aigis as - org.nr 912 561 135
  • Grønn Energi Bygg as - org.nr 814 962 342
  • Nodig Entreprenør as (tidl. VP Villy Poulsen as) - org.nr 915 620 388

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her