Konkurser i uke 28/2019

Ikke unaturlig var det en kraftig nedgang i antall konkursåpninger den første uka i fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 8 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • UAB Vakaru Statybos Gama (nuf)- org.nr 997 219 546
  • Jag Montage Jon Anders Grindvold - org.nr 999 660 134
  • Isl Expo as - org.nr 922 256 977
  • Farge Øya Proff as - org.nr 990 598 037
  • Frank Brunstrøm - org.nr 959 891 354
  • Sinteka Service as - org.nr 921 213 212
  • Godt Bygg as - org.nr 994 774 956
  • Riis Montasjeservice as - org.nr 999 584 098

Leie/formidlingsfirma:

  • Nye Arbeidskollega as - org.nr 813 458 632

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her