Konkurser i uke 28/2018

Fortsatt relativt mange konkursåpninger, sjøl om det er første uka i fellesferien. Men naturlig nok en betydelig nedgang fra de forrige ukene. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Hedmark Bygg as (tidl. Hedmarkv as) - org.nr 915 313 949
  • Saly Bygg og Eiendom as - org.nr 915 931 618
  • Byggmester Julius as - org.nr 912 126 439
  • Boligteknikk Buskerud as - org.nr 848 965 952
  • Tom Andreas Karlsen - org.nr 979 941 986
  • Midtgaard Bygg as - org.nr 917 499 683
  • Oslo Renovering og Transportservice as - org.nr 998 059 119
  • Universal Service as - org.nr 917 502 005
  • Antonio Reboli Carrozzeria as - 892 281 602
  • Takhjelp.no Kjell Svar Kaasa - org.nr 918 827 021

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her