Konkurser i uke 28/2017

Ingen markant nedgang i antall konkursåpninger, sjøl om fellesferien har begynt.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • MGV Miljøbygg Oslo Akershus as - org.nr 917 626 715
 • Greaker Veivedlikehold as - org.nr 987 759 114
 • Euro Flis as - org.nr 814 532 402
 • Dan Nilsson Gräv AB - org.nr 916 490 232
 • Ronny Eriksen Snekkerservice - org.nr 982 588 839
 • Henning Nielsen - org.nr 970 042 393
 • Roger Olsen - 978 665 527
 • L&B Byggmontering as - org.nr 998 308 259
 • Erland Midtgaard as - org.nr 913 754 123
 • Byggservice Mats Lundin - org.nr 992 898 496
 • KK Tak Bygg og Vedlikehold as - org.nr 917 450 110

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her