Konkurser i uke 26/2020

Denne uka økte antall konkursåpninger en god del. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Art Team Bygg as - org.nr 921 173 091
 • Haugen Sætre Bygg as - org.nr 818 837 852
 • Aardalen og Sønn as - org.nr 987 556 374
 • Norlit Impex as - org.nr 912 243 761
 • Ego Art as - org.nr 918 681 000
 • JR Entreprenør as - org.nr 822 585 132
 • Komplett Bygg 1 Artur Boleslaw Kierzek - org.nr 923 326 499
 • Øst VVS as - org.nr 918 127 909
 • Fredrikstad & Hvaler Byggservice as - org.nr 918 931 430
 • SCM Norge as - org.nr 917 271 119
 • Solhaug Bolig as - org.nr 992 784 148
 • SMG Innglassing as - org.nr 821 426 022

Leie/formidlingsfirma:

 • Alfa Bemanning as - org.nr 916 353 111

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her