Konkurser i uke 24/2019

Kun fire arbeidsdager denne uka og en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Aktiv Eiendombygg as - org.nr 912 170 748
 • Bolig Bygger Tommy Paasche Lankut - org.nr 919 972 777
 • Alnabru Entreprenør as (tidl. B-G Invest Eiendom as) - org.nr 920 641 415
 • Bygg og Renhold as - org.nr 999 628 621
 • Konstruktiv Bygg ltd (nuf) - org.nr 914 346 495
 • Kronestad Entreprenør as - org.nr 918 017 883
 • Izbica as - org.nr 917 017 883
 • Tutaj Bygg - org.nr 919 171 839
 • Stian Renovering Jansen - org.nr 915 103 545
 • Budmax as - org.nr 997 299 264
 • Verdens Mesterbygg as - org.nr 920 059 864
 • SRPM Technology (nuf) / UAB SRPM Technology - org.nr 911 888 882
 • Morana as - org.nr 818 892 322
 • Anleggsgartner Riege as - org.nr 917 110 476

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her