Konkurser i uke 22/2018

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Aktiv Bygg og Hage as - 998 128 668
 • Akrobat Trefelling, Graving og Tranport - org.nr 998 018 951
 • Mega Rør Amundi Thorsteinsson - org.nr 914 936 500
 • MJO Kompetansebygg as - org.nr 911 841 339
 • EBB Bygg as (tidl. Elite Bygg og Eiendom as) - org.nr 991 010 890
 • Braathen Invest as - org.nr 914 912 512
 • Pol Bygg Nowakowski Radoslaw - org.nr 912 320 774
 • Flislegger Oddbjørn Stadheim - org.nr 979 485 301
 • Lisi Company as - org.nr 998 497 949
 • SG Eiendomsservice (nuf) - org.nr 993 825 263
 • Multigroup Bygg as - org.nr 918 069 631
 • HC Group as - org.nr 916 803 923
 • Rak Bygg Konsztowicz - org.nr 914 476 798
 • A - Å Bygg as - org.nr 911 670 860
 • M&M Turtiainen as - org.nr 915 797 113
 • Adrian Wielgus - org.nr 996 252 507
 • Beebyggmaster as - org.nr 912 108 791
 • Jorde Maskin as - org.nr 917 629 692
 • Tømrermester Odvar Nilsen as - org.nr 998 851 939
 • Waldmax as - org.nr 915 877 817
 • Sande Montering as - org.nr 979 273 193
 • Bjerke Bygg as - org.nr 976 611 772

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her