Konkurser i uke 21/2020

Kun fire arbeidsdager denne uka og ganske mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • DNT Group Donatas Daukantas - org.nr 920 182 984
 • Riktig Pris Bygg Daukantas - org.nr 924 519 320
 • Jes Bygg as - org.nr 913 556 666
 • Skandeka Bygg as - org.nr 923 151 087
 • Solør Byggtjenester as - org.nr 918 879 390
 • Vestfold Bad og Membran as - org.nr 918 595 767
 • Thor Bygg as - org.nr 917 211 027
 • 3P-Profesjonell Prosjekt Partner as - org.nr 919 631 627
 • CFT Håndverk as - org.nr 920 756 069
 • Ettan Anlegg as - org.nr 920 899 560
 • Fix Totalrenovering as - org.nr 922 741 506
 • K&A Hus Bygg as - org.nr 920 654 843
 • Kama Entreprenør as - org.nr 919 034 106
 • Elverum Maskin og Transport as - org.nr 915 195 121
 • Petter Sandstad as - org.nr 920 909 469
 • Neteland - Drømmehjem as - org.nr 920 851 665
 • D & R Byggtjenester as - org.nr 919 728 043

Leie/formidlingsfirma.

 • Nundinor as - org.nr 915 169 384

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her