Konkurser i uke 18/2020

Ei kort arbeidsuke og en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 6 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Nr-Prosjekter as - org.nr 922 405 298
  • Åre Eiendom as - org.nr 916 337 965
  • Murer Joakim Johansen - org.nr 917 937 249
  • Revita as - org.nr 920 685 412
  • RSD Invest as - org.nr 920 511 244
  • Kwiecinski Tjenester - org.nr 917 563 365

Leie/formidlingsfirma:

  • NBT Norge as - org.nr 989 938 487

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her