Konkurser i uke 18/2017

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Montør-Compagniet as (tidl. Esterno Norge as) - org.nr 917 640 416
 • TMS as - org.nr 915 267 165
 • Kanopa Total Service  - org.nr 997 363 701
 • Smart Service as - org.nr 914 255 325
 • Bærum Bemanning as - org.nr 992 546 530
 • Malermester Hellum as - org.nr 998 314 429
 • Bygg Imperium as - org.nr 916 256 779
 • Bygge Verden as - org.nr 914 081 483
 • Takfornyelse as - org.nr 913 961 730
 • Baltic Bygg as - org.nr 814 279 472
 • TK Bad & Rørteknikk as - org.nr 917 098 190
 • Kaizen Art Construct as - org.nr 914 349 605
 • Trapp 1 as - org.nr 917 374 139
 • Eg Maler as - org.nr 914 730 457
 • Dar-Pol as - org.nr 997 865 375
 • T-Bygg as - org.nr 984 516 533
 • Corsa as - org.nr 976 866 436
 • Europex Serviceløsninger as - org.nr 912 323 749
 • Winther No Dig as - org.nr 983 188 605
 • VM Invest as - org.nr 997 941 772
 • Bikset VVS as - org.nr 915 492 002
 • MHA Entreprenør as - org.nr 937 076 940
 • Vaktmester og Malerfirma as - org.nr 915 608 574

Leie/formidlingsfirma:

 • Tellus Montasje as - org.nr 915 347 738
 • LG Consulting as - org.nr 913 797 957
 • Petroplan Norge as - org.nr 998 622 115

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her