Konkurser i uke 17/2020

Denne uka var det en betydelig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Ave Byggesystemer as - org.nr 816 809 592
 • Korsrud Bil og Hånverktjenester - org.nr 915 880 193
 • Andreas Jensvold - org.nr 999 278 450
 • Bisset Byggetjenester - org.nr 918 088 083
 • Easy Bolig-Bygg as - org.nr 914 414 873
 • Pablo Bygg & Montasje (nuf) - org.nr 993 859 737
 • B.R. Bygg as - org.nr 921 683 871
 • Ve Group as - org.nr 920 846 165
 • Abeh Totalentreprenør as - org.nr 920 899 927
 • Spesial Bygg as - org.nr 920 252 877
 • Flisekongen as - org.nr 920 062 822
 • Grøv Bygg- og Graveservice as - org.nr 920 940 714
 • J. Halvorsen Bad & Peis Design - org.nr 912 381 641
 • Safe-Play as - org.nr 920 407 897
 • Telemark Varmepumper as - org.nr 993 792 675

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her