Konkurser i uke 16/2020

Fortsatt få konkursåpninger, men en økning fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 7 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Aura Group as - org.nr 991 845 739
  • Nøkkelhus as - org.nr 911 700 875
  • Bærum Murmester as - org.nr 920 472 591
  • Welldone Tk as - org.nr 998 053 919
  • NH Norge as - org.nr 998 742 315
  • Vegg & Himling as - org.nr 919 364 203
  • Østlandske Gulvsparkling as - org.nr 985 497 400

Leie/formidlingsfirma:

  • XREF as - org.nr 919 344 938

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her