Konkurser i uke 15/2017

Selv om det er påske og veldig kort uke, så ble åpnet konkurs i flere firmaer. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 7 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Øyen Total Entreprenør as - org.nr 990 102 635
  • Idar Egil Finstuen - org.nr 955 659 643
  • Buskerud Gulvservice as - org.nr 997 820 819
  • Fagparkett as - org.nr 912 461 025
  • Rønning Snekker og Vedlikeholdsservice - org.nr 912 032 523
  • Bygg og Vedlikehold as - org.nr 912 295 214
  • AVV Produkter as - org.nr 913 347 862

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her