Konkurser i uke 14/2020

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 9 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  •  JR Martinsen Bygg - org.nr 920 672 485
  • Eiker VVS as - org.nr 919 050 535
  • Taga Bygg Service as - org.nr 922 707 545
  • Byggmester Kleiven Bygg & Takst as - org.nr 919 939 125
  • Malermestrene Ringsaker - Jac. E. Jensen & Sønn as - org.nr 913 086 112
  • Malerprosjekt as - org.nr 919 306 173
  • Optiklima as - org.nr 922 308 675
  • Ed Bygg as - org.nr 920 641 911
  • Vestfold Murerservice as (tidl. Østlandsmur as) - org.nr 917 374 687

Leie/formidlingsfirma:

  • Connect Rekruttering as - org.nr 998 597 978

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her