Konkurser i uke 14/2017

Antall konkursåpninger økte kraftig denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • LG Service-Bygg Gabka - org.nr 915 142 281
 • Son Maling og Vedlikehold Ulf Solly - org.nr 970 293 620
 • Snekker Nilsen as - org.nr 915 237 924
 • Murer Ås Astrit Lushi - org.nr 997 386 167
 • Maler- og Tapetsermester Leif Thorvaldsen as - org.nr 944 558 802
 • Oslo Mur as - org.nr 814 082 962
 • S-Bygg as - org.nr 916 467 605
 • DD Entreprenør as - org.nr 991 755 896
 • Råj Håndverk as - org.nr 914 264 219
 • Østfold Bygg & Takservice as - org.nr 916 300 778
 • Øyvinds Montasje Mila - org.nr 917 182 868
 • Klimakontakten as - org.nr 998 520 908
 • Rivtec as - org.nr 912 262 537
 • RKM Byggeservice as - org.nr 915 926 266
 • Ison as - org.nr 812 844 792
 • Jozef Bohacik - org.nr 912 017 257
 • Boligspesialisten, Kenneth K. Lysgård - org.nr 991 946 993
 • Tak og Blikk Rehabilitering R. A Nilsen - org.nr 916 578 229
 • Servise as (tidl. Norsk Anleggsservice as) - org.nr 985 880 832
 • Espen Isaksen - org.nr 912 525 171
 • Tømrermestrene Isager & Olander as - org.nr 998 510 201
 • Oslofjell as - org.nr 815 299 582
 • Gode Byggløsninger as - org.nr 912 518 043

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her