Konkurser i uke 13/2018

I påskeuka har det naturlig nok vært få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
  • Byggservice Vestfold as (tidl. Arpas Bygg as) - org.nr 917 991 138
  • J&H Bygg as - org.nr 918 714 197
  • Kristiansen VVS as (tidl. Hedmark Rør as) - org.nr 912 110 729
  • Norges Tak og Byggrehab Robert Moslet - org.nr 918 125 183
  • Kragerø Hage & Anlegg as - org.nr 916 353 014

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her