Konkurser i uke 13/2017

Konkurstallene omtrent som i forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Teodor Gjerdet - org.nr 985 789 282
 • Barons Snekkeri as - org.nr 994 068 857
 • Laagen Entreprenør as - org.nr 997 932 145
 • Hagen Anlegg as - org.nr 912 183 645
 • Ilseng Bygg as - org.nr 982 159 822
 • Honek Byggtjenester as - org.nr 914 187 389
 • Scandinavian Real Estate as - org.nr 915 882 471
 • Larvik Anlegg as - org.nr 913 562 437
 • Øyvind Granli as - org.nr 943 364 230
 • Oppussingstjenester Przemyslaw Wawrenczuk - org.nr 915 600 174
 • Solskjermingssenter limited (nuf) - org.nr 896 416 022
 • Sylwester Kaca-Malerfirma - org.nr 914 982 537
 • 2 Flagger Kjøkken as - org.nr 814 120 422
 • Tranby Malerservice as - org.nr 911 886 901
 • JJ Bygg og Eiendom as - org.nr 915 454 593
 • Norsk Personell Senter as - org.nr 891 088 132

Leie/formidlingsfirma:

 • Junaited as - org.nr 811 907 812
 • Scandiabemanning as - org.nr 891 088 132

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her