Konkurser i uke 12/2017

Det var en nedgang i antall konkursåpninger fra forrige uke, men tallene er fortsatt veldig høye.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Prosjektmaling & Overflate Behandling ltd (nuf) - org.nr 814 156 672
 • SJ Byggservice Smetanovs Jurijs - org.nr 913 806 581
 • Rørlegger Nittedal as - org.nr 990 819 904
 • HIL Entreprenør as - org.nr 916 498 551
 • Essenbygg as - org.nr 912 109 453
 • Union Rørservice as - org.nr 912 274 012
 • Telemark VVS as - org.nr 916 183 925
 • AW Blikk og Ventilasjon as - org.nr 979 158 122
 • Malerne as - org.nr 997 940 253
 • Glassec as - org.nr 912 825 515
 • Folmer Entreprenør as - org.nr 983 179 053
 • Grøneng Service - org.nr 916 561 121
 • XYZ Group as - org.nr 914 565 707
 • Finndittnyehjem as - org.nr 915 644 066
 • Østfold Byggservice as - org.nr 915 347 290
 • KK Bygg as - org.nr 913 305 973
 • H.I Montasje as - org.nr 915 265 049

Leie/formidlingsfirma:

 • Venoby as - org.nr 916 682 735
 • Vivere Bemanning as - org.nr 813 974 002
 • Ateam Bemanning as - org.nr 915 842 933
 • Real Bemanning as - org.nr 912 402 835

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her