Konkurser i uke 1/2020

Det var rolig på konkursfronten den første uka i 2020, men noen konkursåpninger var det. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 3 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Nedova as - org.nr 998 449 405
  • R/Byggpartner Danevicius - org.nr 920 374 271
  • Nilsen Blikk & Montasje - org.nr 921 771 029

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her