Konkurser i uke 10/2020

Fortsatt høye konkurstall, sjøl om det var en betydelig nedgang fra forrige uke.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 
 • Din Entreprenør as - org.nr 916 163 533
 • Northerm Inneklima og Energi as - org.nr 991 905 545
 • Ergo Entreprenør as - org.nr 817 131 972
 • Sigma Install as - org.nr 921 693 338
 • Greg Bygg Gregor Dziemidowicz - org.nr 915 155 154
 • Tarken as - org.nr 915 341 365
 • Norwegian Rock Group as - org.nr 995 921 987
 • Majorstuen Malerservice as - org.nr 918 767 185
 • DS Maskin as - org.nr 911 641 917
 • Svensen Bygg og Eiendom as - org.nr 922 237 727
 • Tradisjonstak as - org.nr 916 391 250
 • Borg Entreprenør as - org.nr 989 571 184
 • TKV Tekniske Terje Kristiansen - org.nr 986 799 443
 • Krusa Bygg as - org.nr 917 971 048
 • Ødegården Graving og Transport as - org.nr 820 930 622

Leie/formidlingsfirma:

 • Silvercon as - org.nr 995 390 523
 • A-Personell as - org.nr 916 081 537

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her