Konkurser i uke 10/2019

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak

 • ADS Husfornying - 918 693 319
 • Akershus Massegjenvinning as - org.nr 916 587 740
 • AB3D as - org.nr 995 194 554
 • Dokka LBC as - org.nr 996 324 206
 • Stasys Gajauskas  - org.nr 917 502 781
 • Tarzan Gruppen as - org.nr 917 584 664
 • Raf Partner as - org.nr 918 318 046
 • Jørgen Lindéns Bygg & Skifertaksteknik AB/Nuf - org.nr 990 016 208
 • Geir Ove Hagen - org.nr 916 064 772
 • DSD as - org.nr 918 451 544
 • Byggmester Arnfinn Brekke - org.nr 920 179 916
 • AU-Bar as - org.nr 915 565 336
 • Ventom Tomasz Nowakowski - org.nr 912 469 875
 • Gulvmesteren Geir Inge Gunnarsrud - org.nr 915 748 759
 • Dag Holth Byggservice as - org.nr 885 400 442
 • HK Betongsaging as - org.nr 914 802 954

Leie/formidlingsfirma:

 • Freeman as (tidl. People Sør as) - org.nr 916 495 013

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her