Konkursen i Petkunas Byggservice / Remigijus Petkunas

28. august tok Oslo Byfogdembete Petkunas Byggservice under behandling som konkursbo, etter at Oslo Bygningsarbeiderforening hadde begjært bedriften konkurs. Bostyrer står nå foran et vanskelig og møysommelig arbeid med å  følge pengestrømmen i denne saken, og vil forsøke å skaffe penger til ytterligere undersøkelser.

Konkursbegjæringen skulle egentlig vært oppe i tingretten 14.08.09, men firmaets prokurist, 68 år gamle Trygve Dyrøy, skaffa seg en sykemelding og møtte ikke opp. Retten ga derfor firmaet en ny mulighet og utsatte konkursbegjæringen.

At en eier av et enkeltpersonsforetak opererer med en annen person som prokurist er en av mange merkverdigheter i denne saken.
 
Oslo Bygningsarbeiderforening har fremsatt krav overfor Petkunas Byggservice for i alt 27 arbeidere, på til sammen 989 241 kroner. I tillegg kommer lønn i oppsigelsestiden, som fremdeles løper, samt feriepenger. Og da er vi fort oppe i beløp i størrelsesorden 4 millioner kroner. Men det er lite sannsynlig at NAV lønnsgaranti vil dekke alt dette. Likevel var våre litauiske medlemmer som møtte i tingretten godt fornøyd med at det ble åpnet konkurs, uansett hva NAV lønnsgaranti kommer fram til.
 
Saken om Petkunas har rullet opp et rikt persongalleri med mange gamle kjenninger, uten at vi nødvendigvis tidligere har satt disse aktørene i forbindelse med hverandre. Mye tyder på at denne kretsen av folk har hatt hånda dypt nede i den samme honningkrukka gjennom de siste åras byggeboom. Krukka består i det vesentlige av baltiske arbeidere, som på den ene eller den andre måten er blitt lurt på det groveste - fra de første kom hit på 25-kronerslønninger i 2005, til de nå har slutta å få lønn overhodet.
 
Det siste var i alle fall tilfellet i Petkunas-saken, som alt dette begynte med. Det vil si, saken begynte egentlig med at vi besøkte Pilestredet Park etter tips om at mellomsjefene fra Engra og Ansgar Hotel var inne på plassen sammen med en kinesisk entreprenør. Men helt slik hang det ikke sammen.
 
I stedet for kinesere og bosniere møtte vi en hel gjeng med litauiske bygningsarbeidere der. De jobba for en Remigijus Petkunas, som verken de eller byggherren noensinne hadde møtt. Om han noensinne har vært i Norge.

Og da er vi tilbake til det med prokura. Remigijus Petkunas fikk registrert firmaet i Brønnøysund høsten 2008. I følge Aftenposten skal han før registreringen ha skaffet seg en bekreftelse fra norsk politi på rett kopi av det litauiske ID-kortet for å få et såkalt D-nummer (personnummer), som han trengte før registreringen. Aftenposten har sjekket mannens ID-nummer med politiet i Litauen og funnet ut at mens han angivelig skulle ha vært i Norge for å registrere selskapet, var han idømt reiseforbud fra landsbyen Rokiskis, nordøst i Litauen. Pressetalskvinne Danute Daunoraviciute i Litauens politidirektorat sier til Aftenposten at han ble pådømt i fjor høst og dommen var at han måtte være i landsbyen i ett år og tre måneder.

Men han har kanskje ikke fulgt opp denne dommen? I april i år ble han tatt for fyllekjøring med 3,1 i promille. Daunoraviciute sier at mannens ID-kort kan være misbrukt i Norge, men ser ikke bort fra at det kan ha skjedd frivillig. Et ID-falskneri av denne typen er ikke uvanlig i Litauen og Petkunas har aldri meldt ID-kortet sitt savnet uttaler Daunoraviciute til Aftenposten.
 
Har man ikke sjøl mulighet til å oppholde seg i Norge å holde orden i sitt eget bo så må jo noen andre ha fullmakt til å ordne finansene. Så er spørsmålet om han sjøl har vært med på leiken, eller om dette er rein dokumentforfalskning uten hans viten og vilje?
 
Så tilbake til Pilestredet Park. Det eneste de litauiske arbeiderne har hatt å forholde seg til er to menn som presenterte seg som mellomledere. Begge kjører etter sigende nå rundt i Vilnius i splitter nye Audier. Da de dro fra byen til Norge for noen måneder siden var det med to tomme hender.
 
Konkursboet er, ikke overraskende, tomt. Og bostyrer finner heller ingen eier.
 
Pengestrømmen har gått via den norske mannen med prokura. I underkant av to millioner er utbetalt for jobben via hans konto og videreført via Forex bank til Litauen uten spor videre. 68-åringen med prokura sier han har møtt 28-åringen fra Litauen, men vil ikke uttale seg til Aftenposten.
 
Bostyrer vil nå granske Petkunas Byggservice videre for å se om det foreligger straffbare forhold, dersom han får tilført økonomiske midler til disse undersøkelsene. Han vil da sjekke om det finnes flere slike saker knyttet til personene i denne saken.
 
Byggherre er Oslo Cityapartments med adresse i Bergen og med Cao Kan som daglig leder. Firmaet rehabiliterer en gammel gård i Pilestredet Park 21 som skal bli 54 utleieleiligheter. De har anmeldt Petkunas for bedrageri og mener at firmaet har stukket av med et forskudd på nesten to millioner kroner.
 
Første gangen vi besøkte plassen, i juni, var det helt i det blå for oss hvem som dreiv plassen og hvem som var byggherre. Navnet Sentrum Eiendomsselskap og Ingvar Brudeli dukket opp. Det ble tatt telefonisk kontakt med Brudeli som kunne fortelle at de eier Pilestredet Park 14 og 15, men at de nylig hadde solgt nr 21 til Cao Kan og Oslo Cityapartments.
 
Brudeli kunne videre opplyse at Arbeidstilsynet nylig hadde vært på plassen, ”men at de ikke fant noe som var gærnt”.
Arbeidstilsynet hadde en litt annen versjon og kunne fortelle at de hadde kontroll der den 28. mai, hvoretter de hadde gitt pålegg om å framskaffe id-kort og dokumentasjon på timelister, kontrakter og lønnsslipper. Fristen for å rette opp og framskaffe dokumentasjonen var 9. juni. Plassen ble deretter stengt.
 
Og her slutter en kortversjon (dette er virkelig en kort kortversjon)  av nok et eksempel på hvor seriøs den norske byggebransjen etter hvert er blitt.
 
 
En grundig artikkel kan du lese i Aftenposten/e24

For de som leser litauisk så er det pressseomtale om denne saken i Litauen, med blant annet overskriften: "Norge blir et helvete for litauere".