Konkurranseevne og andre evner

Høyre og NHO vil ha ned skattene for å bedre konkurranseevnen i Norge. Sverige og Danmark er mer konkurransedyktige enn Norge i følge verdens økonomiske forum. De nordiske landene som er foran oss er ingen skatteparadiser. I følge OECD har Sverige verdens høyeste skattenivå, tett fulgt av Danmark. 50,8 prosent av BNP tok skattene i Sverige, mens tallet for Danmark var 49,7 prosent. Norge ligger nærmere OECD-gjennomsnittet med 44 prosent.
 

Andre evner.
I forhold til Danmark, Sverige og Norge er Island et "paradis", uten progressiv beskatning og har en svært liberalisert og framtredende finanssektor. Nylig ble det islandske finanssystemet hyllet av den konservative tenkesmia Heritage Foundation med ordene "svært moderne" og "konkurransedyktig deregulert". Kort tid etter har finanskrisa rasert islandske pensjonsfond for milliarder av kroner og de største bankene er bankerott. Og Island er på konkursens rand - "Konkurransedyktig deregulert og svært moderne".

I USA er det også ugreit, men noen har kost seg. Forsikringsselskapet AIG, som ble reddet av staten, hadde brukt nesten 500 000 dollar til luksusspa for sjefene sine, etter at selskapet ble reddet med skattebetalernes penger. Og forklaringen fra AIG var at dette var premier til folk som hadde gjort en spesielt god jobb (i et selskap som var konkurs).