Kampanje for solidaransvar.

I lys av den politiske utviklinga i EU, er det viktig at vi skaffer oss så kraftfulle redskaper som mulig for å slåss for et anstendig arbeidsliv, sa Kjell Skjærvø da han innledet til debatt om forslaget. Det mest kraftfulle vi kan ha, er et solid allmenngjøringsinstitutt. Og det siste vi må ha på plass, er solidaransvar for lønn der tariffavtalen er allmenngjort. Det er det kraftigste kortet, og det eneste enkelttiltaket som kan få i stand en sjølsanering av byggebransjen. Det er Magasinett som skriver dette.