Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa

Oslofjordkonferansen gikk 27. mars 2008 inn for innføring av solidaransvar for lønn, overtidsbetaling og feriepenger i byggenæringa. Oslofjordkonferansen er et landsomfattende samarbeid av 20 fagforeninger i Fellesforbundet som organiserer bygningsarbeidere.

Vi går inn for solidaransvar i solidaritet med østeuropeiske arbeidere. Om arbeiderne ikke får den lønna de har krav på av arbeidsgiveren sin, vil vi at de skal kunne kreve oppdragsgiver, eller hvem som helst i kontraktkjeden, helt opp til hovedentreprenøren, eventuelt byggherren. Vi mener at det fins et særskilt og stort behov for ei sånn ordning i byggenæringa.
Last ned hvitboka her

Bruk av underentreprenører og innleid arbeidskraft i byggenæringa har gjennomgått store forandringer de siste 15 årene. Etter EØS-utvidelsen i 2004 har den utstrakte bruken av underentreprenører og leiefirmaer i kontraktkjeder vært sterkt medvirkende til at næringen har vært særlig utsatt for sosial dumping. Det er vanligvis ikke entreprenørens egne ansatte som blir underbetalt. De underbetalte arbeiderne befinner seg som regel lenger ned i kontraktkjeden. Etter at tariffavtalen ble allmenngjort for byggeplasser, har Fellesforbundet utviklet et omfattende fagforeningsarbeid blant østeuropeiske arbeidere. Men sjøl om det er slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere under minstelønn i tariffavtalen, er det langt fra alltid de får den lønna de har krav på. Det har vist seg svært vanskelig å inndrive slike lønnskrav. Derfor har innføring av ei lovfestet ordning med solidaransvar for lønn blitt stadig viktigere for Fellesforbundet.