Hakkespettboka - veiledning i forbindelse med tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring av streik eller lockout har avdelinger og klubber mange viktige oppgaver. I denne brosjyra har forbundet forsøkt å utarbeide en "veiviser" for de lokale tillitsvalgte. Brosjyra er ikke ment å være en "lovbok" med endelig avklarte juridiske konklusjoner på spørsmål som lokale tillitsvalgte kan bli stilt overfor under et tariffoppgjør. Den er ment å være en politisk og organisatorisk veiviser for gjennomføring av et tariffoppgjør, der streik og lockout kan tas i bruk som partenes kampmidler. Det er nødvendig å sette seg grundig inn i stoffet, slik at vi unngår å tråkke feil.

Hakkespettboka