Gå av eller begå selvmord

Barack Obama refser forsikringsselskapet AIG: "dette er et selskap som befinner seg i finansielle vanskeligeheter på grunn av grådighet og hensynløshet. Jeg har vanskelig for å forstå at de som handler med derivater i AIG skal ha klart å opparbeide seg bonuser, og definitivt mindre enn 165 millioner dollar".

AIG er den finansinstitusjonen i USA som har fått mest statlig krisehjelp, og gikk med 4,7 milliarder kroner i tap hver dag siste kvartal i fjor.

Selskapet fikk 170 millarder dollar (1190 milliarder NOK) fra den amerikanske staten fordi selskapet i virkeligheten var konkurs.

Forsikringskjempen har fått store deler av skylden for finanskrisa verden nå er havnet i.

AIG har allikevel bestemt at selskapets sjefer skal dele 1,1 milliarder NOK i bonuser.

Selskapets styreleder Edward M Liddy forsvarer bonusene og sier at det er nødvendig for å rekruttere de beste lederne.

Og talsmann for AIG, Ashooh (ikke Asshole) fortsetter: "disse menneskene er uunngåelige nettopp fordi de er de eneste som kjenner derivatkontraktene".

Bonusene går altså til de folka som har påført selskapet milliarder av dollar i underskudd og i realiteten var konkurs.

På den andre siden må millioner av vanlige amerikanerne forlate sine hjem på grunn av disse råtne lånene fra AIG og andre finansinstitusjoner.

Barack Obama var ikke nådig i sin karakteristikk av AIG, men senator Charles Grassley i Iowa tok i litt hardere og foreslo at direktørene enten går av eller tar selvmord: "de bør gjøre som det gjøres i Japan. Bukke ydmyket og gå av. Eller ta selvmord".

Bygningsarbeideren blander seg selvsagt ikke inn i amerikansk innenrikspolitikk og tar ikke stilling til karakteristikken av forsikringsgigantens ledelse.

Vi ønsker bare å presentere de nøkterne tallene.

Men rent umiddelbart har vi en viss forståelse for at den alminnelige skattebetaler i USA føler at AIGs bonuser kan virke både krenkende og urettferdig.