Fortsatt vekst i bygge- og anleggsnæringa

Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringa fortsatte å øke i 2. kvartal 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tas det hensyn til sesongvariasjoner økte bygge- og anleggsproduksjonen totalt med 0,9 prosent. Tall for 2. kvartal viste vekst i anleggsaktiviteten på 1,2 prosent, mens produksjonen i byggebransjen økte med 0,6 prosent. Den samlede produksjonen i 2. kvartal 2017 var 5,3 prosent høyere enn i samme kvartal året før. 

Les mer: ssb.no